Varför finns vi?

67 %

av Jämtlands yta är täckt av skog 

 


En ökad miljon i omsättning i livsmedelsproducerade företag skapar 2,51 jobb i samhället.

Ingen annan näring skapar så många arbetstillfällen


Gröna kommuner bildar ett grönt län

I Krokoms kommun finns tre naturburksskolor Torsta, Wången och Dille6,0 miljarder kronor omsätter den gröna näringen i Jämtland Härjedalen

Det gröna näringarna sysselsätter 5400 årsanställningarVi är näst microbryggeri tätast per capita i Sverige

180

Mathantverkare hittar du i Jämtlands län

Skogen i Jämtlands län absorberar alla våra invånares koldioxid avtryck.

Och avtrycket av ytterligare
225 000 personer


I Jämtlands län används den lägsta mängden
antibiotika per djur i Sverige

49 000

renar finns i vårt län

Det finns ungefär 1300 jordbruksföretag i Jämtland, varav nästan 300 företag är heltids jordbruk

Här finns 14 000 skogsägare

38 % av dessa är kvinnor

4000 ton fisk odlas i länet årligen

Vi är mejeri tätast i Sverige

Den gröna branschen är världens viktigaste näring. Jorden och skogen är den enda stora basnäringen som är långsiktigt hållbar för vårt framtida samhälle. Det är den enda näringen som idag, är lösningen på klimatdilemmat. Grönt center i Ås finns till för alla aktörer som verkar inom de gröna näringarna; jordbruk, skogsbruk, energi och mat. Råvaran finns på landsbygden, så naturligtvis är det vår arena.

Vår mission är att få företag inom världens viktigaste näring att växa. Vår drivkraft är din framtid, utveckling och växtkraft. 

Vår vision är genom samverkan samla kraft och därmed breda väg för utveckling av det gröna näringslivet. Vi är det självklara gröna navet i norrlands inland: en mötesplats och en utvecklingsarena.  Hos oss får du tillgång till nätverk och kontakter inom företag, affärsutveckling, finansiering och universitet. Vi, alla aktörer på Grönt Center i Ås skapar möjligheter för växtkraft för regionens och landets tillväxt genom de gröna näringarna

Stäng meny