Utbildning

Från primärproduktion till förädling och företagsutveckling 

På Grönt Center i Ås får hela den gröna näringen plats. Här finns kortare och längre utbildningsmöjligheter. Skogsutbildningarna täcker skogskollo för flickor till uppdragsutbildning för de mest rutinerade. Här har vi också hela livsmedelskedjan. Från primärproduktion till förädling. Vi är vi duktiga på mat inom offentlig sektor men också spjutspets inom mathantverk. Och om inte det vore nog har vi också olika typer av företagsutveckling hos flera av våra aktörer.

Naturbruksgymnasium

Utbildningarna på JGY Torsta är yrkesförberadande. Det finns flera inriktningar att välja bland: renskötare/skogsvårdare, skogs- och miljövårdare, skogsmaskinsförare, jakt- och viltvårdare, djurvårdare och lantbruk.

YH-utbildning i mathantverk

På den ettåriga YH-utbildningen förkovrar du dig i mathantverk och skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter. Utbildningen är ett unikt samarbete mellan Torsta och Eldrimner.

Primärproduktion

Hönskurs? Fårkurs? På Torsta hittar du både kortare kurser och längre utbildningar. De erbjuder skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med näringen. Utbildningarna är på eftergymnasial nivå och består både av teori och praktik. 

Förädling 

Var sig du är nybörjare eller erfaren mathantverkare finns kurser för dig i förädling av bär, chark, bageri, mejeri, fisk och dryck. Kurser finns både här men också ute i landet, på plats hos andra mathantverkare. Dessutom ordnas seminarium och studieresor.

Skog 

 Motorsågskörkort, hjärt- och lungräddning, röjsågskörkort, skogskollo för flickor, natur och kulturmiljövård är några kurser för att nämna ett axplock. Dessutom  utför Torsta uppdragsutbildningen till skogsmaskinsförare.

Offentlig gastronomi

Flera hundra personer är med på inspirationsträffar och kurser som ordnas i den offentliga gastronomins tecken. Du kanske har hört att just nu finns det kurser där samisk mat möter offentlig gastronomi?

Stäng meny