Projektet Grönt Center i Ås

Samlad kraft för utveckling av det gröna näringslivet!

Projektet är avslutat ;

Projektet Grönt Center i Ås syftade till att i samverkan med andra aktörer samla kraft så att företag inom de gröna näringarna kan växa. Initiativet till projektet kom ifrån Eldrimner, LRF Jämtland, Fröjas- Oasen i Ås, Torsta AB och Krokoms Kommun. Projektet beviljades under sommaren 2017 och Krokoms kommun är projektägare.

Målet med projektet är att skapa mötesplatser, ökad samverkan och kompetenshöjning till de gröna näringarna. Aktiviteterna riktar sig till företag, ungdomar och utlandsfödda, tjänstemän och offentligt anställda samt anställda i företag och organisationer inom de gröna näringarna. Projektet förväntas leda till ökad företagsverksamhet, vilket passar väl i Leaderområdets strategi och mål kring detta.

Projektet finansieras genom landsbygdsprogrammet av finansiering från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt finansiering från Leader Sjö, Skog och Fjäll.

Stäng meny