Varför finns vi?

Den gröna branschen är världens viktigaste näring. Jorden och skogen är den enda stora basnäringen som är långsiktigt hållbar för vårt framtida samhälle. Det är den enda näringen som idag, är lösningen på klimatdilemmat. Grönt center i Ås finns till för alla aktörer som verkar inom de gröna näringarna; jordbruk, skogsbruk, energi och mat. Råvaran finns på landsbygden, så naturligtvis är det vår arena.

Vår mission är att få företag inom världens viktigaste näring att växa. Vår drivkraft är din framtid, utveckling och växtkraft.

Vår vision är genom samverkan samla kraft och därmed breda väg för utveckling av det gröna näringslivet. Vi är det självklara gröna navet i norrlands inland: en mötesplats och en utvecklingsarena.  

Hos oss får du tillgång till nätverk och kontakter inom företag, affärsutveckling, finansiering och universitet. Vi, alla aktörer på Grönt Center i Ås skapar möjligheter för växtkraft för regionens och landets tillväxt genom de gröna näringarna

GC-VKV-regnbåge-service-1017
aldino-hartan-putra-540980-unsplash
GC-sädesfält-0782
traktormorgondimma-
Stäng meny