Varför finns vi?

67 %

av Jämtlands yta är täckt av skog 

 


En ökad miljon i omsättning i livsmedelsproducerade företag skapar 2,51 jobb i samhället.

Ingen annan näring skapar så många arbetstillfällen


Gröna kommuner bildar ett grönt län

I Krokoms kommun finns tre naturbruksskolor Torsta, Wången och Dille6,0 miljarder kronor omsätter den gröna näringen i Jämtland Härjedalen

De gröna näringarna sysselsätter 5400 årsanställningaVi är näst microbryggeritätast per capita i Sverige

180

Mathantverkare hittar du i Jämtlands län

Skogen i Jämtlands län absorberar alla våra invånares koldioxidavtryck.

Och avtrycket av ytterligare
225 000 personer


I Jämtlands län används den lägsta mängden
antibiotika per djur jämfört med andra län i Sverige

49 000

renar finns i vårt län

Det finns ungefär 1300 jordbruksföretag i Jämtland, varav nästan 300 företag är heltidsjordbruk

Här finns 14 000 skogsägare

38 % av dessa är kvinnor

Vi är biogasanläggnings-tätast i Sverige

4000 ton fisk odlas i länet årligen

Vi är mejeritätast i Sverige

Den gröna branschen är världens viktigaste näring. Jorden och skogen är den enda stora basnäringen som är långsiktigt hållbar för vårt framtida samhälle. Det är den enda näringen som idag, är lösningen på klimatdilemmat. Grönt center i Ås finns till för alla aktörer som verkar inom de gröna näringarna; jordbruk, skogsbruk, energi och mat. Råvaran finns på landsbygden, så naturligtvis är det vår arena.

Vår mission är att få företag inom världens viktigaste näring att växa. Vår drivkraft är din framtid, utveckling och växtkraft. 

Vår vision är genom samverkan samla kraft och därmed breda väg för utveckling av det gröna näringslivet. Vi är det självklara gröna navet i norrlands inland: en mötesplats och en utvecklingsarena.  Hos oss får du tillgång till nätverk och kontakter inom företag, affärsutveckling, finansiering och universitet. Vi, alla aktörer på Grönt Center i Ås skapar möjligheter för växtkraft för regionens och landets tillväxt genom de gröna näringarna

Stäng meny