Företagskluster

Vi är mer än en kontorsplats.

Vi är navet i Norrlands inland för utveckling inom den gröna näringen. Vi är nätverk, samverkan, utbildning, och utbyte. Vi är workshops men också skidspår. 

Men visst, vi är också platsen där du får jobbet gjort. 

Odla ditt kontaktnät för bättre affärer 

Vår företagspark är en mötesplats och en utvecklingsarena för alla som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, landsbygd, energi, mat och närliggande branscher.  

Att främja samverkan, kunskapsutbyte, nya kontakter och affärer är ett av Grönt Centers främsta syften.  

Vi anordnar och deltar i en mängd nätverksbyggande aktiviteter och samverkar med ett stort antal aktörer inom utbildning och utveckling: frukostmöten, konferenser, gemensamt mässdeltagande, föredrag, seminarier och workshops. 

 

Stäng meny