Företagskluster

Vi är mer än en kontorsplats.

Vi är navet i Norrlands inland för utveckling inom den gröna näringen. Vi är nätverk, samverkan, utbildning, och utbyte. Vi är workshops men också skidspår. 

Men visst, vi är också platsen där du får jobbet gjort. 

Odla ditt kontaktnät för bättre affärer 

Vår företagspark är en mötesplats och en utvecklingsarena för alla som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, landsbygd, energi, mat och närliggande branscher.  

Att främja samverkan, kunskapsutbyte, nya kontakter och affärer är ett av Grönt Centers främsta syften.  

 

Stäng meny