Grön näring?

Den gröna näringen är all verksamhet som innefattar jord, skog, landsbygd och trädgård. I Jämtland Härjedalen är dessa näringar otroligt viktiga. Här omsätter de mer än turismen och bidrar med dubbel så många jobb som snittet för gröna näringar i Sverige. Dessutom är de den enda näringen som binder koldioxid. 

Grönt Center i Ås

Grönt Center i Ås är ett kluster, både på en geografisk plats men också ett platsoberoende nätverk. Syftet med klustret är att samverka och därmed breda väg för att gröna företag ska växa.

Vårt community

På vår geografiska plats är vi uppemot 120 personer. Men ser man till vårt gemensamma nätverk, inom den gröna näringen, är vi närmare 6000 stycken. Det finns plats för dig! 

Mötesplatsen 

Vårt företagshus, Sunnan, huserar ett gäng företagare och organisationer som jobbar för företagare. Kom in på en kaffe vetja! Vi har fantastisk lunch på Torsta  gårdsrestaurnag och oförglömligt gott fairtrade fika på Fröjas. Konferens sa du? Ja, det är möjligt!

1 miljon ökad omsättning i jordbruket ger 2,5 nya jobb i samhället.

Ingen annan näring genererar så många jobb.

Lantbrukare och skogsbrukare förvaltar och arbetar med naturen varje dag. De är redan världens bästa planetskötare. Man kan säga att de är planetskötarnas
Formel 1.

Johan Rockström

Varför finns vi?

Den gröna branschen är världens viktigaste näring. Jorden och skogen är den enda stora basnäringen som är långsiktigt hållbar för vårt framtida samhälle. Vår mission är att få företag inom världens viktigaste näring att växa. Vår drivkraft är din framtid, utveckling och växtkraft. Vår vision är genom samverkan samla kraft och därmed breda väg för utveckling av det gröna näringslivet. Vi är det självklara gröna navet i Norrlands inland: en mötesplats och en utvecklingsarena.  Hos oss får du tillgång till nätverk och kontakter inom företag, affärsutveckling, finansiering och universitet. Vi, alla aktörer på Grönt Center i Ås skapar möjligheter för växtkraft för regionens och landets tillväxt genom de gröna näringarna.

Stäng meny